Venstre ønsker fribyforfatteren velkommen!

Haugesund Venstre er svært glad for at byens første fribyforfatter Andrei Nekrasov nå er kommet til byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Andrei Nekrasov er en prisbelønt filmskaper fra Russland. Han er drapstruet i sitt hjemland som følge av sin kritikk av det sittende regimet i sitt hjemland.

Haugesund kommune vil presentere Nekrasov på et arrangement på Høgskolen Stord/Haugesund mandag 2. august kl 1800. Her vil hans dokumentarfilm “Russian Lessons” om krigshandlingene i Georgia i 2008 bli vist. Nekrasov vil også delta i en samtale om ytringsfrihet og menneskerettigheter i Russland.

Et enstemmig politisk miljø i Haugesund sa ja til å bli friby, etter at blant annet lokallaget av Amnesty hadde tatt til orde for dette. Venstre tok også tidlig opp at Haugesund burde ta på seg å gi forfulgt forfatter trygge bo- og arbeidsforhold her i byen. Vi fulgte dette opp ved å legge nødvendige midler inn i vårt budsjettforslag.

Fribyforfatter er en internasjonal kultur- og ytringsfrihetspolitisk ordning som ble etablert i 1994, etter initiativ fra forfatteren Salman Rushdie. Målet med ordningen er at forfattere som blir forfulgt i hjemlandet skal få sjansen til å ytre seg fra en trygg del av verden. En friby forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med eventuell ektefelle og barn og gi vedkommende fri bolig og lønn i ett eller to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**