Det er engasjement som driver Venstre på Grorud

Lars Olav Fosse la vekt på lokaldemokrati og et godt lokalsamfunn da han representerte Grorud Venstre i Akers Avis’ debattmøte på Grorud senter i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Olav Fosse

Lars Olav Fosse

– Det engasjementet som driver mange av Venstremedlemmene her på Grorud, skyldes ønske om mer åpenhet og mer innflytelse lokalt, sa Lars Olav Fosse på torgmøtet på Grorud senter i dag.

Møtet var ellers preget av rørende enighet mellom partiene – det var bred støtte for nedlegging av Huken pukkverk, opprettholdelse av Aker sykehus, åpning av Alunsjøen til badevann, bygging av ridehus på Nordtvet og lengre åpningstider på Romsås bibliotek. Men denne enigheten strekker seg ikke helt til bystyresalen, og Fosse understreket at i Venstre er det kort vei og god kommunikasjon mellom bydelslag og Oslolag. Det er noe av grunnen til at Oslo Venstre fronter saker som Grorudfolk er opptatt av – som lokalbibliotekene, lavere kollektivpriser, hyppigere avganger på t-banen og nedlegging av pukkverket.

– Gjennom vippeposisjonen i Oslo bystyre har vi vist at vi kan styre Oslo på en veldig god måte, og det håper vi at vi får tillit til også på bydelsutvalgsnivå, avsluttet han – og oppfordret velgerne til å stemme Jon Julius Sandal inn i bydelsutvalget.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**