Markatunnel nok til å stemme Venstre

Innlegg på trykk i Fredriksstad Blad 18. august som svar på innlegg fra Jonny Engene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ulf Trenum

Foto: Tommy Ødegaard

Når dette leses skal samtlige husstander ha mottatt Venstres brosjyre "Vi bygger framtidens” Fredrikstad. Temaet er også utdypet i et innlegg fra vår lokallagsleder, som ligger på vent for trykking i avisa.

Det skal du vite, Jonny Engene, at sjeldent har et leserbrev gått så rett i hjerterota til venstrefolk. Du gjengir jo vårt program og våre holdninger med dine ord. Gå inn på fredrikstad.www.venstre.no og les det fullstendige programmet.

Så et grotesk eksempel på infrastruktur:

Jeg tar det for gitt at du ønsker all unødvendig trafikk ut av sentrum. Det ønsker Venstre også, og vi foreslo en tverrforbindelse mellom Mosseveien og Rolvsøyveien i tunnel under Fredrikstadmarka da "Fredrikstadpakka" ble behandlet i bystyret for en tid tilbake. Vi fikk støtte av KrF. Alle andre vil at all biltrafikk fortsatt skal innom rundkjøringen på Grønli før de kan kjøre dit de egentlig skal. Eller snikkjøre gjennom sentrumsnære boområder. Men det slaget er ikke tapt; det alene er nok til å stemme Venstre.

Ulf Trenum
Gruppeleder og 1. kandidat Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**