Per Gunnar Hjorthen, 6. plass på Rana Venstres liste

Hvis Per Gunnar blir ordfører i Rana vil han la alle ranværinger bli ambassadører for vår region. Hva han ellers tenker om å være politiker i Rana kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvorfor er Venstre ditt parti? Venstre er Norges miljøparti nummer 1. Venstre setter dessuten fokus på småbedrifter, kultur og skolespørsmål. Venstre er et sentrumsparti som ikke ser "svart — hvitt", men er med på å finne løsninger i flere retninger. Rana Venstre har dyktige og engasjerte medlemmer.

Hva kan du gjøre for din kommune hvis du kommer inn i kommunestyret? Jeg vil arbeide for at kommunen skal være positiv til bedriftsetableringer, videreutvikling av eksisterende næringsliv og at bedriftene får forutsigbare rammebetingelser. Det er forferdelig at kulturhuset er utsatt år etter år, jeg støtter en løsning der næringslivet tar seg av "konsertsal-biten" (for eksempel i tilknytning til et hotell), mens kommunen tar seg av øvingslokaler og lignende. Det kreves fortsatt en innsats for at storflyplassen, en forbedret E-6 og Kunnskapssenteret skal bli realisert. Miljø må alltid stå i fokus, og videreutvikling av friluftsområder i nærmiljøet er en kjepphest for meg – Hauknesodden neste prosjekt!

Hvilken sak er den første du ville tatt tak i hvis du blir ordfører? Kommunen har ca. 2000 ansatte som skal utføre fellesoppgavene for Ranas innbyggere. Som deres politiske leder vil min første oppgave være å bli kjent med dem og bidra til en motivert og effektiv organisasjon og et positivt arbeidsmiljø.

Hva er det viktigste som skal til for at Rana skal bli en bedre kommune å bo i? Det må bli mer attraktivt for ungdom å bli her og etablere seg her. Det betyr flere utdannelsestilbud, gode kommunikasjoner (flyplass..), et enda rikere kulturliv og et bredest mulig næringsliv. Et nyttig tiltak som kan gjennomføres hvis vi bare bestemmer oss, er et prosjekt for å la alle ranværinger bli ambassadører for vår region. Kunnskapsparkens kurs og "Vivilheim" er gode tiltak som kan danne grunnlag for videre satsing her.

Hvorfor skal velgerne stemme på deg? Positiv fyr med fornuftige synspunkter – som kan snakke deres sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**