Skolestrukturen i Tvedestrand

På spørsmålet om hva partiene mener om skolestrukturen i Tvedestrand, er svaret enkelt for Venstre. Vi ønsker ikke alle kommunens elever samlet i en storskole, men vi ønsker en opprusting av skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Foto: stock.xchng

Den viktigste opprustingen er lærerne. Alle lærere bør med noen års mellomrom få tilbud om etterutdanning, for at de skal kunne tilegne seg og vedlikeholde den kompetansen som er nødvendig i en moderne skole.

Det må også være mange nok lærere. Derfor blir det feil å bygge en ny, kostbar storskole, når den skal betales med det en sparer på lønninger når antall lærerstillinger reduseres. Innhildet i skoen er viktigere en bygningene! Men vi tror det kan være mye å hente på bedre samarbeid skolene imellom, for bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser. Kanskje "en skole — mange bygg" kan være en vei å gå?

Det er betimelig å be om partienes syn på skolestruktur nå før valget. Ved forrige valg var ikke skolestruktur noe tema, allikevel ble det en av de viktigste sakene i perioden. Etter en lang prosess med omfattende utredning, vedtok kommunestyret dette: "Saken utsettes til høsten 2011. Vi beholder dagens skolestruktur. Ingen skoler blir rusta opp. Vanlig vedlikehold utføres." Det er derfor å forvente av det nye kommunestyret at saken blir tatt opp igjen etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**