Utvid demokratiet

Hele det politiske miljøet stod samlet og sa at terroren etter 22. juli skulle møtes med “mer demokrati”. Nå må dette fylles med innhold, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Han foreslår blant annet at velgerne gis langt sterkere innflytelse over personvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


NRK melder at en studie fra kommunevalget i 2007 viser at velgerne aktivt bruker retten sin til å gi kandidater personstemmer ved valget. 25 prosent av politikerne blir valgt inn på bakgrunn av de personlige stemmene. – Det er ikke overraskende høyt, og vi skal huske at retten til å påvirke partienes valglister har blitt drastisk svekket de siste 20 årene, sier Solum Larsen. Tidligere var det mulighet til å stryke kandidater til kommunevalget, men denne muligheten er nå borte.

Helge Solum Larsen

Foto: Bård Ek

Personsammensetning
– “Mer demokrati” må medføre at Stortinget gir velgerne større innflytelse over personvalg, sier Solum Larsen. I dag er det mulighet for å gi tilleggsstemmer i kommunevalget og en begrenset mulighet ved fylkestingsvalg. – Jeg mener velgerne må gis mulighet til å i mye større grad påvikre personsammensetningen ved alle valg, både i kommuner, til fylkesting og Storting. Partiene har i dag for stor makt på bekostning av velgerne, sier han. Se også NRK her >>

– Jeg mener det burde vært mulighet til å både stryke, gi tilleggstemmer og «slengere» ved alle valg. I partienes nominasjonsprosesser er det relativt få personer som har stor makt. Disses makt bør reduseres og gis velgerne. Økt grad av personvalg vil påvirke politikken positivt tror han. – Jeg tror alle de folkevalgte nivåene hadde hatt godt av å bli vitalisert på denne måten. Dette ville jo gitt velgerne mulighet til å stemme inn Høyrerepresentanter som virkelig ville stemme mot datalagringsdirektivet eller AP-folk som ville forplikte seg til å gjøre noe med klimautfordringene, sier han.
Solum Larsen har selv vært blant ti på topp over slengere, kumuleringer og strykninger i sin egen kommune. – Helt greit, sier han.

Stemmerett for 16-åringer
Solum Larsen trekker også fram forslaget om 16 års stemmerett som et eksempel på “mer demokrati”. Dette er nå prøveprosjekt i noen få kommuner. -Venstre har hatt generell utvidelse av stemmeretten på programmet lenge, sier han. – Skal det bli mer demokrati i Norge, må så mange som overhodet mulig inkluderes. Jeg er overbevist om at prøveprosjektet med redusert stemmerettesalder vil bli en suksess. Jeg ønsker ordningen skal gjøre permanent og til alle valg. Det skal være stemmerettsjubileum i 2013.
-Å la 16-åringene stemme hadde vært en virkelig markering av at vi vil ha mer demokrati, avslutter Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**