Valgkampåpning med Akershus Venstre og Oslo Venstre

Med Abid Raja som konferansier akkompagnert av rockebandet Orango og operasangeren Gjøril Songvoll, startet Venstre valgkampen i Spikersuppa i Oslo. Til stede var partiledelsen og kandidater fra både Oslo og Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Inge Solli, Solveig Schytz, Borghild Tenden og Abid Raja på Venstres valgkampåpning i Oslo 2011

Foto: Venstre

Kultur, samferdsel og skole
De to øverste kandidatene fra Akershus Inge Solli fra Nittedal, fylkesvaraordfører og førstekandidat, andrekandidat Solveig Schytz fra Ås og stortingsrepresentant Borghild Tenden fra Bærum lovet fortsatt satsing på samferdsel, kollektivtrafikk, skole og kultur i Akershus.

– I Akershus har Venstre fått til en historisk satsing på kultur sammen med Høyre, KrF og FrP. Vi har også fått til et bedre system for videre- og etterutdanning av lærere, sa Solli.

Utfordringer og muligheter for Akershus
Solveig Schytz snakket om hvordan Oslo og Akershus må være i forkant for å møte de store utfordringene og mulighetene som vil komme med en sterk befolknignsvekst de næmeste årene: Hvor skal disse menneksene bo og arbeide?- og hva vil det kreve av samferdsel og infrastruktur? Nå gjelder det å greie å ha flere tanker i hodet på en gang,- og det er vi ganske gode på i Venstre, sa Schytz.

Schytz framhevet videre at Venstre, som ikke er bundet til noen særinteresseri samfunnet, vil greie å tenke så helhetlig om dette som det er nødvendig: -Vi skal uvikle byer, steder og bomiljø som gir livskvalitet, men vi må samtidig verne matjord, friluftsarealer og grøntområder og vise miljøhensyn” sa Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**