Vestby Venstres valgfolder

Vi vil arbeide hardt for å få Vestby kommune til å velge miljøvennlige løsninger på lokale utfordringer. Våre tettsteder skal være møteplass for mennesker. Les mer om hva Vestby Venstre vil gjøre i kommende periode her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er et liberalt parti.
Vi arbeider for størst mulig frihet for individet og løsninger som setter enkeltmennesket i sentrum.

Venstre er et miljøparti.

Vi vil arbeide hardt for å få Vestby kommune til å velge miljøvennlige løsninger på lokale utfordringer. Våre tettsteder skal være møteplass for mennesker.

Venstre er et skoleparti.
Vestby Venstre ønsker å styrke arbeidsforholdene til elever og lærere.

Les mer i Vestby Venstres valgfolder (pdf).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**