Sats på lærerne!

I debatten om skolestruktur, snakker vi mye omhvor vi skal ha skole, men glemmer lett å snakke om hva slags skole vi skal ha. Men innholdet i skolen er mye viktigere enn hvordan skolebygget ser ut! Og det viktigste innholdet er læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har lenge ønsket å gi lærerne et kompetanseløft i form av et kompetanseår. Med jevne mellomrom vil vi gi dem mulighet til nødvendig etter- og videreutdanning. Ny kunnskap kommer til også i lærerfaget, og det er viktig at lærerne er oppdatert. En lærer som er kunnskapsrik og trygg i faget sitt, gir automatisk en autoritet som fører til en god læresituasjon for elevene.
Utdanningsforbundet i Aust-Agder gir Tvedestrand ros fordi mange lærere her gjennomfører etterutdanning. Dette er bra, og viser at vi har mange lærere som brenner for faget sitt, til fordel for våre barn! Det viser også at vi har et potensiale vi nå må bygge videre på.
Venstre vil jobbe for at enda flere lærere kan vedlikeholde og oppdatere utdannelsen sin, for å gi en best mulig skole i Tvedestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**