– Tromsø trenger flere bedrifter

Venstre mener at det er alarmerende at innbyggertallet i Tromsø kommune går ned. — Vi trenger en ny næringspolitikk som bidrar til at det skapes flere bedrifter. Folk flytter dit det er jobb, sier Jonas Stein Eilertsen, 1.kandidat for Tromsø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Marius A. Hansen

Han er sjokkert over at Ap-ordfører, Arild Hausberg, forsøker å bagatellisere tallene. Det ligger et kronisk netto innenlands flyttetap i bunn, over flere år, hittil kompensert med innflytting fra utlandet, pluss fødselsoverskudd.

– Dette viser at de rødgrønne partiene ikke tar dette på alvor. Venstre har lenge etterlyst en ny næringspolitikk for at det skal kunne skapes flere bedrifter og flere arbeidsplasser i Tromsø. Men våre forslag har dessverre blitt nedstemt av Ap, SV og Rødt, sier Eilertsen.

Han understreker viktigheten av at politikerne faktisk bryr seg om verdiskapning og næringsutvikling.

– Tromsø har fått det vi kan av arbeidsplasser i offentlig sektor. Nye arbeidsplasser må skapes av gründere og etablere næringsaktører. Vi trenger en politikere som ikke bare er glad i SFO, men også er glad i bedrifter og verdiskapning. Det må skapes før det kan deles, fortsetter han.

Venstre har fremmet en rekke forslag for en ny næringspolitikk i Tromsø. Her er noen av tiltakene Venstre vil ha gjennomført i Tromsø:

Redusere eiendomsskatten
Redusere kommunale avgifter, gebyrer og skjemavelde
Vise økonomisk ansvarlighet gjennom god kostnadskontroll og ansvarlige budsjetter
Selge kommunale tomter og aksjer (ikke Troms Kraft) for å redusere den altfor høye kommunale gjeldsbyrden
Konkurranseutsette offentlig virksomhet der det vil gi lavere kostnader og opprettholder høy kvalitet
Ha en liberal og forutsigbar skjenkepolitikk
Være et "Ja-parti" som er positiv til reguleringssaker som bidrar til næringsutvikling i hele kommunen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**