10 grunner til å stemme Venstre

I morgen er det valg. Da kan du være med og avgjøre hvordan Skedsmo kommune skal styres de neste fire årene. Her har vi listet opp ti grunner til at vi synes du bør velge Venstres stemmeseddel på valgdagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

1. Ny ungdomskole og flerbrukshall på Strømmen
Venstre vil bygge ny ungdomskole på Bråtejordet. Skolen skal erstatte Stalsberg ungdomskole, slik at barneskolen på Sagdalen kan utvides. Dette vil sikre en permanent løsning for skolekapasiteten på Strømmen. I tilkytning til skolen vil Venstre bygge ny flerbrukshall.


2. Flere og bedre lærere
I en verden som beveger seg raskt, er det viktig med oppdatert kunnskap. Venstre vil sette av mer midler til etter-og videreutdanning slik at lærerne i Skedsmoskolen kan tilegne seg mer kunnskap fordi verdens beste skole trenger verdens beste lærere.


3. Lokalt klimaansvar og renere lokalmiljø
Venstre vil sette strengere krav til energieffektivitet, fase ut all oljefyring, utvide fjernvarmenettet, gjøre den kommunale bilparken mer miljøvennlig, styrke kollektivtilbudet og gjennomføre en rekke andre tiltak som bidrar til et renere lokalmiljø og lavere utslipp av klimagasser. Innen 2020 skal Skedsmo kutte sine utslipp med 30%.

4. Flere parker i byen

Venstre vil ha flere grønne møteplasser i byen. Overflateparkeringen på Stortorvet må erstattes med parkering under bakken slik at Stortorvet kan gjøres om til bypark til glede for byens innbyggere. Venstre vil også ha ny park i Kirkegata i Lillestrøm og i Strømmen sentrum.


5. Økt satsing på sykkelbyen

Venstre vil tilrettelegge enda bedre for bruk av sykkel, og satse på bygging av flere sykkelveier og sykkelfelt, flere parkeringsplasser for sykkel og etablere en attraktiv bysykkelordning.


6. Nytt kulturhus på Skedsmokorset

Venstre vil etablere en ny kulturell storstue på Skedsmokorset for det lokale kulturlivet og frivillig aktivitet.


7. Økt satsing på ungdom og frivillig arbeid
Venstre vil styrke vilkårene for frivillig arbeid i lag og foreninger, og sikre gode og attraktive fritidstilbud for ungdom i hele kommunen. 


8. Flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser
Venstre vil sikre rask realisering av nye omsorgsboliger på Skedsmokorset og nye institusjonsplasser i Lillestrøm slik at kapasiteten er stor nok til å gi et tilbud innenfor kommunens grenser til alle som trenger det. Venstre også tilrettelegge for bygging av seniorboliger.


9. Et levende uteliv
Venstre vil ha et levende uteliv i sentrum. Derfor vil Venstre ha liberale skjenketider og oppheve forbudet mot servering av mat etter kl. 02.00.


10. Aktiv tilrettelegging for næringsutvikling
Venstre vil støtte opp under den verdiskapningen som skjer i kommunen, og være en aktiv medspiller for å skape attraktive arbeidsplasser. Det skal være lett å etablere seg i Skedsmo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**