Hvordan vil vi ha det om 10 år?

Hvis vi vil ha et helhetlig kulturhus med bredde og høyde, og plass til alle, må vi gjøre noe med det nå! Derfor gir ikke Tønsberg Venstre opp håpet om å utvikle Støperiet til et fullverdig kulturhus, et kulturtilbud for fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tenk over hva DU ønsker ut av ditt kulturhus, og om de nåværende planene kan leve opp til det. Vi har også tenkt — og presenterer et fiktivt program for august 2021. Vi har så mange muligheter i byen vår.

Dette sier Tønsberg Venstre i programmet 2011-2015 om kultur:

Et rikt og mangfoldig kulturliv er med på å styrke samfunnet. Vi skal unngå politisk styring av kulturen, men vi skal fra politisk side sikre,at kulturen får gode betingelser. Kulturbærere: kunstnere, musikere og andre, både amatører og profesjonelle trenger gode lokaliteter og rammer for sin utøvelse.
Kulturutøvelse skaper et behov for arenaer og møteplasser, og tilgjengelige arenaer skaper også lav terskel for kulturutøvelse, både øving, utfoldelse og fremføring. Tønsberg Venstre ønsker en by med bred deltagelse i kultur av både amatør- og profesjonell karakter.
Tønsberg Venstre vil utvikle eksisterende arenaer og møteplasser, samt skape nye der behovet og mulighetene tilsier det. For å sikre et rikt kulturliv må det tilbys sentrale og rimelige lokaler for øving, utfoldelse og fremføring.
I en tid med store forandringer kan kulturen bidra med en økt forståelse for både livet og samfunnet.
Om fremtiden skal skapes, og ikke bare skje – må vi delta i utformingen.

Tønsberg Venstre vil
prioritere støtte til frivillige lag, foreninger og organisasjoner innenfor kultur
utvikle arenaer og møteplasser for kulturutfoldelse
styrke kulturskolens rolle
Kulturtidskrifter, bøker og bibliotek spiller en viktig rolle når det gjelder å verne det frie ord.
Biblioteket skal være et senter for kunnskap og kultur, og bidra til å styrke demokratiet ved å sikre fri adgang til informasjon. Biblioteket skal være en arena for integrering, ved å bevare og formidle norsk kulturarv samtidig som det gir alle som kommer til Tønsberg fra andre land, muligheter til å ta vare på eget språk og utvikle egen identitet.

Tønsberg Venstre vil
gjøre biblioteket til en mer attraktiv møteplass ved å utvide åpningstidene
gi biblioteket mer ressurser til formidling av nye medier og til å ta i bruk ny teknologi
gi biblioteket flere og mer tydelige oppgaver i integreringsarbeidet

Tønsberg Venstre vil ha en storstue hvor all kunst og kulturutøvelser kan blomstre — Tønsberg trenger et skikkelig kulturhus.

Tønsberg Venstre vil
ha et et kulturhus som har stor bredde på tilbudene, hvor internasjonale og nasjonale utøvere er en like naturlig opplevelse som det lokale og spissede. Kulturhuset i Tønsberg skal være Tønsbergs stolthet, og på sikt bli en del av Tønsbergs identitetsbygg slik som eksempelvis Haugar, biblioteket og Slottsfjellet. Kulturhuset vil også være en natulig arena for frivillige lag.

Tønsbergs utearealer og parker kan i enda større grad utvikles.

Tønsberg Venstre vil
fastmontere utegriller på fellesarealer, eksempelvis i Gunnarsbøparken og på Slottsfjellet
skaffe egen grafittivegg i forbindelse med skateparken. Den vil skjerme parken noe fra trafikkbildet, og bli en levende vegg i Tønsberg
legge til rette for utøvende kultur/aktivitet i parkene , med faste markeder åpne for alle, konserter o.l.

Tønsberg by er rammen for all kultur og opplevelse i Tønsberg. I dag må man oppsøke turistkontor eller kjenne byen for å finne frem til de ulike kulturopplevelsene, museer osv. Her ser Venstre muligheter.

Tønsberg Venstre vil
skilte byen på en hensiktsmessig måte slik at alle kan orientere seg til fots og på sykkel, og raskt oppfatte hva Tønsberg har å by på(oversikt over museer, bibliotek, kulturlokaler lett oppfattelig og estetisk forsvarlig utført og plassert ut). Dette tilgjengeliggjør byen vår både for innbyggere og besøkende.
samordne alle kulturtilbud/ eksisterende kulturportaler via en nettportal som er gratis/tilgjengelig på utvalgte naturlige steder i Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**