Valgkampåpning i Finsland

Valget i Songdalen er i gang. Først ut var paneldebatt og stand under Finslandsdagen lørdag 20. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ann Osaland og Jone Nyborg stod på stand for Venstre på Finslandsdagen 20. august 2011.

Ann Osaland og Jone Nyborg stod på stand for Venstre på Finslandsdagen 20. august 2011.

Venstre gikk klart ut i debatten og fremmet behovet for en økt kommunestørrelse. Stadig flere av kommunens tjenester drives i samarbeid med andre. Dette fører til at Songdalen får stadig mindre innflytelse innenfor egne grenser. I lukkede rom, utenfor de folkevalgtes rekkevidde, avgjøres flere og flere saker som angår deg og meg. Folk må få tilbake makten. For å få dette til må vi ha en kommunestørrelse som gjør at vi kan ta hånd om egne tjenester. Da får personene du velger makt til å skape et bedre samfunn.
Vi må bli større for å styrke demokratiet. Songdalen må vokse. Vi vil jobbe for at både Kristiansand og Søgne må innlemmes i en ny kommune sammen med Songdalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**