Venstre sin valgbrosjyre i Kristiansund ved kommunevalget 2011

Valgbrosjyra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Brosjyre 2011 Kristiansund Venstre s1

Foto: Kyrre Alver

Brosjyre valg 2011 Kristiansund Venstre s2

Foto: Kyrre Alvær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**