Turistvei og transportåre

Leserbrev i Strandbuen 17. august av Sølve Hatteland, gruppeleder Strand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Nasjonal turistvei - Riksvei 13

Foto: Helge Stikbakke (turistveg.no)

Riksvei 13 gjennom Ryfylke har nå fått sin status som Nasjonal Turistvei. Dette er en prosess som har pågått over flere år, og statusen har nå blitt offisiell i form av skilting og profilering. Dette er en verdig satsing på denne veien som man godt kan si snor seg gjennom et "Norge i miniatyr" — en velbrukt klisjé man godt kan fortsette å selge.

Med til historien om Ryfylkeveien, har man også den tragiske hendelsen ved Tysdalsstranden, som virkelig satte fart i prosessen om å bygge tunnel forbi den som blir regnet som en av de mest rasfarlige strekningene på Vestlandet. Det er tragisk at offeret i forkant skulle bli så stort, men arbeidet er i alle fall i gang, og det er flott.

Men så har vi fått signaler som sier at på grunn av at Ryfylkeveien — og resten av riksvei 13 til Røldal stadig blir utbedret, bl.a. med den nevnte tunnelen langs Tysdalsvannet, så kan turistveistatusen henge i en tynn tråd. Begrunnelsen er at nettopp det spektakulære forsvinner når deler av veistrekningen blir lagt inn i fjellet. Og dét er et poeng det ikke er vanskelig å være uenig i.

Men hvorfor må man sette en fantastisk turistvei og en effektiv transportåre opp i mot hverandre? Utelukker man da ikke da muligheten for å kunne tjene begge deler på en god måte? Det er mange måter å legge til rette for verdiskapning innen samferdselssektoren, og her har man faktisk muligheten til å bygge opp om to samtidig. Man lager en effektiv transportåre gjennom Ryfylke blant annet i form av tunnel langs Tysdalvannet, og sannsynligvis direkte til Årdal i neste etappe. Parallelt med dette, så kan man beholde dagens tracé som nettopp en turistvei gjennom et storslått landskap, i alle fall i sommerhalvåret da det krever minst ressurser for en sikker veistrekning.

Her regner vi med at Statens Vegvesen er smidige nok til å se verdien i "ja takk — begge deler".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**