Skien Venstre ønsker en framtid for landbruket

Skien kommune er Telemarks største landbrukskommune og i en verden med økende befolkningsvekst hvor det stadig blir større kamp om jordens matvareressurser må vi også vise ansvar her hjemme ved å styrke og legge til rette for et sunt og levedyktig landbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sauer

Dette innebærer at stat, kommune og landbruk må kunne samarbeide tettere sammen ved blant annet mer samarbeid mellom statlige kontrollorganisasjoner. Sørge for en stabil veterinærordning, slik at de som driver med dyrehold i landbruket alltid har en veterinær tilgjengelig. God areal planlegging, hindre utbygging av dyrka mark. Sanere/fjerne høyspentmastene i Dalsbygda, Omdal, Elset, Solum og Lia og jobbe for å få flere kraftlinjer fra mast til kabel.

Det er også viktig å se på landbruket i et miljøperspektiv. Skien Venstre vil jobbe for mer økologisk mat. Legge til rette for bruk av metangass i landbruket til energi og se på muligheten for bruk av metangass som biodrivstoff. Det nye fjernvarmeanlegget bør i størst mulig grad bruke tømmer fra lokale leverandører.

“Kortreist mat er miljøvennlig mat”

Listekandidater Skien Venstre

Kenneth Berg (Kandidat nr: 5)
Ragnvald Melaas (Kandidat nr: 11)

Dalsbygda

Dalsbygda
Foto: Kenneth Berg
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**