Miljøprisen 2011 til Windflip

Venstre deler ut fylkets eldste miljøpris. Miljøprisen ble torsdag kveld gitt til selskapet Windflip. -Miljø og næring henger sammen. Innovasjon og høy kompentase er nødvendig i utviklingen av fornybare energikilder. Windflip er en gründerbedrift som viser retning, sa Helge Solum Larsen da Torbjørn Mannsåker mottok prisen på vegne av selskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

windflip miljøpris solum

Foto: Anja B. Endresen

Torbjørn Mannsåker mottok prisen på vegne av Windflip. Les mer om selskapet

Begrunnelse for pristildelingen:
Windflip er en innovativ teknologibedrift som står bak et viktig arbeid knyttet til mer effektiv og tryggere transportering og plassering av vindmøller til havs.
Venstre mener det er stort potensial innen fornybar energiproduksjon og ønsker å øke satsingen på pilotanlegg. Havvindmøller er en av produksjonsmetodene og har store framtisutsikter. For at stadig flere skal ta i bruk fornybare energikilder, er det viktig at disse gjøres tilgjengelige. Tilgjengelighet henger sammen med produksjonskostnadene. Windflip viser gjennon sitt produkt veien til enklere og mer kostnadseffektive måter å plassere vindmøller til havs. Flere havvindmøller betyr større produksjon av grønn energi. Dette vil igjen bidra til at stadig mer energiproduksjon blir snudd fra fossil brensel til fornybar energi.

Les mer om Venstres miljøpris og tidligere prisvinnere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**