Presentasjon: Knut Bakkehaug

Knut Bakkehaug er Venstres toppkandidat ved valget 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Kort om Knut:
Gift, 3 barn, jobber som rådgiver ved NAV Ullensaker, er utdannet Jurist

Hvorfor har du valgt Venstre?
Kombinasjon av liberal holdning/ansvar og miljø

Hvorfor burde velgerne stemme venstre?
Eidsvoll Venstre vil satse på skolen nå, med særlig utgangspunkt i at Eidsvoll har den største utfordringen på dette området, både på grunn av befolkningsutvikling, store etterslep på vedlikehold og svake resultater. Det arbeidet som er igangsatt, etter omorganiseringen, for å øke kvaliteten på en rekke tjenester innenfor omsorgssektoren har vi stor tro på. For Venstre er det avgjørende at brukerne er fornøyde, at vi leverer det vi sier vi skal og at folk kan føle se trygge. Sist men ikke minst, langsiktig planlegging er viktigere enn noen gang. Befolkningsveksten i området stiller store krav til helhetlig tenkning og at vi planlegger for folks trivsel, ikke bare antall boliger.

Hva mener du er din viktigste rolle som politiker?

Gjøre veivalg i den lagnsiktige planleggingen av hvordan kommunen skal bli i fremtiden. Skaffe forståelse for hvordan en kommune drives og hvilke muligheter som finnes. Være talrør for innbyggere og et tolerant og inkluderende samfunn.

Hvilke saker/ temaer er du opptatt av?

Skole og langsiktig planlegging, areal disponering, variert boligtilbud, næringsutvikling og vern av dyrka mark.

Hvem er dine politiske forbilder?
Kåre Wiloch, særlig etter at han sluttet som politiker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**