Presentasjon: Kristin Ringsby

Kristin er Venstres 2. Kandidat og medlem av teknisk hovedutvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kristin Ringsby

Kristin Ringsby

Hjertesaker

Kultur og idrett – gir sunne og viktige møteplasser for våre barn og unge. Jeg vil jobbe for best mulige vilkår for all type kultur og idrett!

Næringsliv
– jobbe for å gjøre kommunen attraktiv for etablering av nye bedrifter, og dermed øke skatteinntektene til kommunen.

Miljø
– ønsker en foregangskommune med fokus på miljøpolitikk, som gir oss en bærekraftig grønn fremtid!

Politisk forbilde
Odd Einar Dørum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**