Presentasjon: Kaja H S Østmo Evang

Kaja er venstres 14. kandidat i Eidsvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvem er du?

Jeg elsker kunnskap og har brukt hele mitt voksne liv på å studere, ved Universitetet i Oslo og i København. Men nå begynner jeg å se enden av “tunnelen” – i 2012 blir jeg ferdig utdannet lærer. I tillegg til studiene har jeg familie som har tatt – og tar – mye av tiden min. Jeg er også gammel speider og nå leder for småspeiderne i 5. Eidsvoll speidergruppe.

Hvorfor har du valgt Venstre?

For meg er Venstre et opplagt valg. Det er det eneste partiet som evner å se både at den reelle verdiskapningen i samfunnet skjer i privat sektor, og at vi derfor må ha et variert og livskraftig næringsliv, OG at vi som samfunn har et ansvar for å verne om de svakeste og derfor må ha en sosial profil i alt vi gjør.

Videre mener jeg at kunnskap utelukkende er en god ting, noe vi aldri kan få for mye av, og at vi derfor må ha en gnistrende god skole og satse på forskning og nyskapning i mye større grad enn vi gjør idag.

Venstre har et tydelig standpunkt i verdispørsmål, og står for mangfold i alle sammenhenger. Vi er alle like mye verdt, men vi er ikke alle like. Mangfold i kultur, i næringslivet, i organisasjonslivet og frivillig sektor, i religion og tro og i livet forøvrig er viktige verdier vi skal være glade for og fremme, og ikke forsøke å gjemme bort eller undertrykke.

Venstre er kompromissløse i prinsippielle saker som handler om personvern, menneskerettigheter, demokrati og det liberale grunnsynet i politikken.

Venstre har en klar miljøprofil og ser at dette ikke er en motsetning til verdiskapning og lønnsomhet, tvert imot. Venstre innser hvor viktig det er med kommunikasjon og infrastruktur for verdiskaping, livskvalitet og som miljøgevinst, og tør å satse deretter. De vil også verne om jordbruk og primærnæringer i Norge, noe som jeg også mener er viktig og riktig, både av hensyn til matforsyning, kunnskapsbevaring, mangfold og livskvalitet. Dette og mere til er for meg opplagte grunner til å velge Venstre.

Hvorfor burde velgerne stemme venstre?

Velgerne burde stemme Venstre fordi Venstre har de beste løsningene! Dessuten er vi et sentrumsparti som kan samarbeide både til høyre og venstre, og dermed bidra konstruktivt til løsninger i enhver situasjon. Jeg har snakket med mange som sier de “egentlig er mest enig med Venstre”, men ikke vil stemme Venstre fordi vi er så små. Dette er en ond sirkel og den eneste måten å løse det på er å stemme etter overbevisning. Hvis alle som tenker slik faktisk stemmer Venstre neste gang, vil vi bli store nok til at dette ikke lenger er en problemstilling!

Hva mener du er din viktigste rolle som politiker?

Politikere velges av folket til å representere dem. Dette er et stort ansvar. Derfor er det viktigste som politiker å være klar og forutsigbar så velgerne vet hva de får. Å være lojal med partiets program er derfor viktig, slik valgordningen vår fungerer idag. Politikere får ansvaret for å ta mange viktige beslutninger. Å bringe både hodet og hjertet til denne oppgaven er viktig.

Hvilke saker/ temaer er du opptatt av?

Dette tror jeg allerede jeg har svart ganske grundig på, men for å repetere:

-næringsliv og småbedrifter

-skole og forskning

-miljø

-jordbruk og primærnæringer

-individualitet, valgfrihet, personvern

-kommunikasjon og infrastruktur

Hvem er dine politiske forbilder og hva kan du lære av dem?

Jeg ser opp til Trine Skei Grande fordi hun er rolig, tydelig og klar og holder seg til saken. Hun lar seg aldri avledes til usakligheter og skittkasting.

Jeg ser opp til Barack Obama, både fordi han er en fabelaktig taler, men mest fordi han makter å kombinere ideologi og prinsipper med praktiske løsninger.

Jeg har alltid hatt sansen for Kåre Willoch og Kristin Clemet, fordi de bringer kunnskap og tyngde til debatten.

En mann jeg ser på med skrekkblandet fryd er Gudmund Hernes – kunnskapsrik og dyktig, men med (for meg) feil ståsted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**