Presentasjon: Rune Slettebakken

Rune er Venstres 13. kandidat i Eidsvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hva gjør du og hva liker du?

Jobber som produksjonsmedarbeider hos Finsbråten. Det har jeg gjort siden 2001. Siden våren 2005

har jeg også vært klubbleder ved Finsbråten, og i vår ble jeg en del av styret i Oslo og Akershus

NNN. (Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.)

I tillegg er jeg over middels interessert i IT, og da spesielt desktop programvare. Bruker selv stort

sett bare åpen programvare, og er svært fornøyd med det.

Hvorfor har du valgt Venstre?

Jeg ser på venstre som en fornuftig balansegang, basert på fornuft, kunnskap og fakta. I motsetning

til partiene lenger mot ytterkantene av den politiske skalaen, hvor følelser og prinsipper ofte synes å

være mer avgjørende enn faktiske forhold, når politiske problemstillinger skal løses.

Hvorfor burde velgerne stemme venstre?

Venstre er et fremtidsrettet parti, som tar teknologi på alvor. I motsetning til mange andre, som ser

ut til å være redd for teknologi, og det potensialet for allmenn inkludering i offentlig debatt, som

teknologien innebærer.

Eidsvoll trenger også sårt bedre løsninger for kollektivtransport. Venstre er, som Norges eneste

troverdige miljøparti, det beste kortet å satse på, når det gjelder satsing på kollektivtransport.

Venstre er også et parti som tar DEG på alvor, som enkeltmenneske. Venstre ønsker at du skal ha

rett til å utnytte ditt fulle potensiale som menneske, både når det gjelder yrkeskarriære,

idrettskarriære og på det personlige plan. Samtidig er det også viktig å ivareta de som av ulike

grunner faller utenfor, og vi som samfunn må ha et sikkerhetsnett som dekker også deres behov.

Dette er i tillegg også svært god samfunnsøkonomi i et lengre perspektiv.

Hva mener du er din viktigste rolle som politiker?

Som tillitsvalgt i mange år, og etterhvert godt skolert innen LO’s tariffskolering, er jeg opptatt av

tariffrettslige problemstillinger rundt bruk av bemanningsbyråer, anbudsutsetting og lignende. Jeg

står med bena godt plantet i det politiske sentrum, og er opptatt av at prinsipper om at hverken

privatisering eller offentliggjøring, kan få lov til å gå på bekostning av miljøhensyn,

arbeidsbetingelser eller gode brukeropplevelser.

Hvilke saker/ temaer er du opptatt av?

* I tariffspørsmål er jeg nok noe mindre liberal enn mange andre medlemmer i Venstre. Men det vi

ser i praksis, er at kommunale arbeidsplasser ofte er verstinger når det gjelder arbeidsforhold. Så

mener at sterke arbeidstakerorgansisasjoner og arbeidstilsyn er langt bedre garantister for et humant

og inkluderende arbeidsliv, enn sosialistenes motstand mot privatisering.

* Det burde ikke være tillatt for offentlige etater å kjøpe inn dyre IT-løsninger, før man har utredet

muligheten for bruk av åpne standarder og åpen kildekode programvare. (Som regel langt billigere

enn kommersielle løsninger, og i de fleste tilfeller er programvaren helt gratis.)

* Grønn skatt er et godt tiltak, men ikke før alternative løsninger, som f.eks. kolletivtransport, er på

plass. For dersom disse ikke er tilstede, er grønn skatt et tiltak som kun medfører redusert kjøpekraft

hos forbrukerne, som igjen gir lavere inntjeningspotensiale hos næringsdrivende.

* Når spørsmål om drift av lokalsykehus, skoler og lignende skal avgjøres, mener jeg det er viktig

at helhetlige samfunnsøkonomiske hensyn blir lagt langt større vekt på enn bedriftsøkonomiske prinsipper.

Hvem er dine politiske forbilder og hva kan du lære av dem?

Trine Skei Grande, tvers igjennom dyktig. I tillegg har jeg svært stor respekt for Kåre Willoch.

Og så mener jeg at Lars Sponheim er en dyktig strateg, til tross for pressens stadige begjær etter å

misforstå hans uttalelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**