Våre toppkandidater

Her kan du bli bedre kjent med våre fire toppkandidater til lokalvalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Prisca Bruno Massao

Prisca Bruno Massao
Prisca er 1. kandidat og nestleder i Enebakk Venstre. Hun er 40 år og bosatt på Flateby med sin samboer og to barn på henholdsvis seks og ni år. Prisca er opprinnelig fra Tanzania, men har bodd i Norge i 13 år, hvorav 5 av disse i Enebakk. Til daglig arbeider hun som rådgiver i Røde Kors.

Prisca har lærerutdanning fra Tanzania og er doktorgradskandidat innen idrettssosiologi fra Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere jobbet som lærer, foreleser og forsker i både Norge og Tanzania. Hennes fagfelt er særlig knyttet til frivillige organisasjoner og sivilsamfunn.

Foruten å være politisk engasjert er Prisca deltager i NHO sitt Global Future-program. Et talentmobiliseringsprogram for innvandrere med høy utdannelse til leder- og styreverv i næringslivet. Les mer om Global Future-programmet her.

Prisca er særlig opptatt av skole, mangfold, ungdom og eldreomsorg.

Andreas

Andreas Bjerkeland Hansen
Andreas er 2. kandidat og leder av Enebakk Venstre. Han er 31 år og bosatt i Ytre Enebakk med samboer. Andreas er utdannet samfunnsviter med en bachelorgrad i statsvitenskap og en mastergrad i rettssosiologi. I tillegg er han tollfaglig utdannet med høgskoleutdanning innen prosjektledelse, juss og flerkulturell forståelse. Til daglig er Andreas ansatt i Toll- og avgiftsdirektoratet, og fra tidligere har han erfaring fra arbeid i NAV og Statens Pensjonskasse.

Andreas er særlig opptatt av kunnskap, kollektivtilbud og sosialt ansvar.

Lene

Lene Halset
Lene er 3. kandidat og styremedlem i Enebakk Venstre. Hun er 27 år og bosatt i Ytre Enebakk med samboer. Lene er utdannet arealplanlegger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og arbeider som dette i Rælingen kommune.

Lene er særlig opptatt av stedsutvikling og utforming av fysiske omgivelser, dyrevelferd og kultur- og aktivitetstilbud.

Ingar

Ingar Sommerud
Ingar er 4. kandidat og styremedlem i Enebakk Venstre. Han er 37 år og bosatt på Flateby med sin datter på 3 år. Ingar er utdannet innenfor samfunnsgeografi (By—og regional utvikling), historie og markedsføring. Til daglig arbeider han som B2B-salgsansvarlig i Fovea AS.

Ingar er særlig opptatt av næringspolitikk, skole og omsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**