En offensiv satsing på kultur og frivillighet

Odd Sverre Aasbø, listekandidat for Risør Venstre skriver: Uansett hvilket parti man stemmer på ved årets valg oppfatter forhåpentligvis de fleste Risør som en trivelig, positiv og trygg kommune. En kommune det er godt å bo i. At Risør ofte oppfattes som en godt sted å bo skyldes i høy grad vårt store fargerike foreningsliv, våre mange eventyrlige festivaler og et stort hav av andre spennende kulturarrangement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Offensiv satsing på kultur og frivillighet skriver Odd Sverre Aasbø, lietskandidat for Risør Venstre i dette innegget

Offensiv satsing på kultur og frivillighet skriver Odd Sverre Aasbø, lietskandidat for Risør Venstre i dette innegget
Foto: Runar Nes

Men man skal være klar over at det ikke opplagt at det skal være slik. Venstre ønsker å være samarbeidspartner for Risørs mange frivillige aktører. Uansett om partneren heter Risør Musikkteater, Risør Kammermusikkfestival, Risør Håndballklubb, Fyr Jam eller Speideren. Risør har et hav av festivaler, arrangementer, lag og foreninger. Risør Venstre vil være der for alle. Vi mener nemlig at Risør Kommune må være tilrettelegger og samarbeidspartner for arrangørene og klubbene. Både administrativt og økonomisk bør kommunen være opptatt av å være en god støttespiller. En støttespiller som gir trygghet. Støtte på dette området gir en fantastisk uttelling. For hver krone kommunen putter inn i frivilligheten får den hundre tilbake.

Min påstand er at kultur og frivillighet er selve limet i ethvert lokalsamfunn. Dette er også en av hovedpunktene som Risør Venstre har valgt å bruke i programmet for kommende kommunestyreperiode. Risør Venstre har en helhetlig politikk rettet mot de som deltar i kommunens organisasjonsliv. Etter mange års fartstid innen frivilligheten i kommunen, både innenfor idrett og festivaler, vet jeg hvor viktig det er med en positiv politisk og administrativ ledelse. I dette arbeidet er Risør Venstre en garantist!

Selv om ikke alle gode ønsker kan innfris over natten, vil jeg driste meg til å påstå at Risør nesten ikke har råd til å si nei til et eneste initiativ. Vi bør i den kommende fireårsperioden utarbeide en plan for kommunens mangfoldige kulturliv. Hva er egentlig kommunens kulturvisjoner? Hva er det egentlig vi vil med denne satsingen? Og ikke minst, hvordan skal vi bruke dette enda bedre i kommunens omdømme.

En videre offensiv satsing på kultur og frivillighet vil være av avgjørende betydning når vi skal videreutvikle Risør som en god kommune å bo i og en attraktiv kommune å flytte til. Både for innbyggere og for lokale bedrifter vil Risør Venstres kulturoffensiv være det beste bidrag.

Godt valg!

Odd Sverre Aasbø
Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**