Lese- og skrivevansker

Halden Venstre er opptatt av at alle elever, uansett alder, blir møtt av skolen med omsorg, forståelse og respekt for den de er, skriver lokallagsleder Mona Johnsen i dette svaret på et innlegg fra dysleksiforeneingen i Halden og Aremark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Elisabeth Høy i Dysleksi Halden og Aremark spør i et innlegg 3. sept om hva vi lokalpolitikere vil gjøre

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

for elever med lese- og skrivevansker. Halden Venstre har hjelp til elever med spesielle behov på dagsorden både for inneværenede periode og som eget punkt i vårt valgprogram. Vi har jobbet for at kommunen skal tilby PC til elever med lese- og skrivevansker. Dette ble en sak etter at den rødgrønne regjeringen kuttet de statlige tilskuddene til slike PC-er fra høsten 2010. Etter bred lokalpolitisk enighet tilbyr kommunen nå slike PC-er. Dette vil vi følge opp videre.

Halden Venstre har programfestet styrking av pedagogisk psykologisk tjeneste og bedre tilgang på hjelpemidler. Som Høy påpeker, er kompetansen og tilbudet litt varierende i Haldenskolene. Derfor inneholder Venstres valgprogram kompetanseheving og krav om nødvendig oppfølging fra første skoledag.

Mona Johnsen

Foto: privat

Jeg er enig med Høy i at tiltak for barn med spesielle behov er viktig hjelp til selvhjelp. Samtidig som dette er et argument for god samfunnsøkonomi i slik hjelp, er det likevel viktigst at slike tiltak gir flere elever mulighet til å utvikle seg selv gjennom å kunne mestre skolehverdagen sin.

Halden Venstre er opptatt av at alle elever, uansett alder, blir møtt av skolen med omsorg, forståelse og respekt for den de er. Halden Venstre jobber for en nulltoleranse for manglende læringsutbytte i Halden skolen.

Med hilsen
Mona Johnsen
Leder Halden Venstre og kumulert listekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**