Lokalsykehus handler om trygghet

Alstahaug Venstres Hanne Nora Nilssen har skrevet et leserbrev som omhandler kampen for lokasykehusene og Venstres sykehuspolitikk. “Som venstrepolitiker vil jeg kjempe mot den linjen de “rød-grønne” har lagt seg på. Et sykehus uten innhold gir ingen trygghet” sier Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


LOKALSYKEHUS HANDLER OM TRYGGHET

For vel en måned siden fikk vi i Alstahaug venstre mulighet til å ta med vår partileder og Stortingsrepresentant Trine Skei Grande til Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen. Her besøkte vi bl.a. akuttmottaket og fødeavdelingen, og snakke med ledelsen og de ansatte. De ansatte la spesielt vekt på betydningen av gode fagmiljøer og muligheten til faglig oppdateringer. Gynekologene ved sykehuset hadde allerede i dag mulighet til å delta i utvekslingsprogrammer som var rettet opp mot sentrale sykehus. Tilbakemeldingene som ble gitt var at dette tilbudet fungerte bra.

Lokalsykehus handler om trygghet. Trygghet også for folkene ute i distriktene. Venstre reagerer derfor kraftig på at regjeringen sier dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes samtidig som de lokalt tømmes for viktige funksjoner. Derfor mener venstre det er behov for en nasjonal sykehusplan som definerer hva et sykehus må inneholde, og som omhandler prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene. Lokalsykehusene har en viktig funksjon i spesialisthelsetjenesten for at hele befolkningen skal få et så likeverdig tilbud som mulig. Venstre mener et lokalsykehus skal ha akuttberedskap.

Som venstrepolitiker vil jeg kjempe mot den linjen de rød-grønne har lagt seg på. Et sykehus uten innhold gir ingen trygghet. Venstre setter folk først!

Hanne Nora Nilssen
3.kandidat, fylkestingslisten for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**