Strålende resultater for skolevalget!

Resultatet fra skolevalgene i Nes gir grunn til optimisme. Både ved Nes vgs og Hvam vgs har Venstre fått tosifret oppslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Oppgang

Resultatet fra skolevalgene kom tirsdag kveld, og de viser en markant framgang for Venstre siden forrige valg:

* Ved Nes videregående skole fikk Venstre en oppslutning på hele 11,3 prosent. Det er nesten en dobling siden skolevalget i 2009, da Venstre fikk 5,7 prosent*.

* Ved Hvam videregående skole fikk Venstre enn oppslutning på solide 10 prosent. Det er også en solid oppgang fra skolevalget i 2009.

Vi er over gjennomsnittet
Nes ligger dermed godt over både landsgjennomsnittet, som ble 6,8 prosent, og fylkesgjennomsnittet, som ble 8,8 prosent.

Trine Skei Grande

— Dette er vakre tall, og gir meg både pågangsmot og håp for mandagens valg. Unge Venstre skal ha mye av æren for den liberale vinden som går over landet, og det er godt å se at unge mennesker liker politikken vår, sier Venstres leder Trine Skei Grande til nettstedet politisk.no.

Flere årsaker
Årsaken til oppgangen i Nes kan være sammensatt. Endringen fra skoledebatter til valgtorg kan ha vært en medvirkende årsak. Unge Venstre bidro med engasjerte og kunnskapsrike kandidater til valgtorgene, og Nes Venstre takker for innsatsen de la for dagen.

Valgtorg på Nes videregående skole med Unge Venstre på stand

Valgtorg på Nes videregående skole med Unge Venstre på stand

Vi har i tillegg opplevd et nasjonal oppsving for Venstre, som nå ser ut til å ha nådd Nes. Videre har lokallaget forsøkt å være synlig både på gata og i mediebildet, og noen av oppslagene ble da også kommentert under valgtorgene på skolen.

Hva skjer mandag?
Spenningen nå er om dette gir noen hint til kommunevalget mandag. Venstre har ligget særdeles stabilt på 5,5 prosent på de lokale meningsmålingene det siste året, men har hatt som ambisjon å få 7,5 prosent og en tredje kandidat i kommunestyret.

* Det er litt usikkerhet om tallene. Vi har notert andre resultater for 2009 i årsmeldingen enn det NSD opererer med. Vi mener Venstre fikk 6 prosent ved Nes og 5 prosent ved Hvam ved forrige valg, mens NSD har tallene 5,7 for Nes og 2 for Hvam.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**