10 enkle Venstregrep for økt livskvalitet i Frogn

Venstres Erik Lundeby svarte Amtas leder om dyre valgløfter med denne listen med enkle grep fra Frogn Venstres program som koster lite, men betyr mye for økt livskvalitet i Frogn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Dette er tiltak som er økonomisk fornuftige, og som Frogn Venstre vil ha gjennomført i neste periode, sier Lundeby.

-I tillegg vet du at du kan stole på Venstre når det gjelder begrenset boligvekst, naturvern og et Drøbak sentrum som er attraktiv og tilgjengelig for folk i kommunen og tilreisende.

Frogn Venstres 10 enkle grep

1. Etabler et aktivitetsfond som kan gi underskuddsgaranti til frivillige kulturtiltak som skaper liv og røre, slik vi gjorde med Havneblues.

2. Sett Badeparken ordentlig i stand. Forfallet går utover Drøbaks attraktivitet som reisemål, og innbyggerne fortjener bedre. Pengene som nå bevilges er en start, men ikke nok.

3. Etabler en markagrense som partiene forplikter seg til å respektere for all fremtid. Det vil sikre friluftsområder for befolkningen, godt livsmiljø for mennesker, dyr, fugler og vegetasjon, bevare kommunens attraktivitet som reisemål, og ikke minst senke konfliktnivået i politiske arealsaker.

4. Organiser skole under et eget hovedutvalg, slik at vi politikere kan satse på å utvikle en av de beste skolene i landet, i samarbeid med våre gode lærere og rektorer.

5. Få rektor tilbake på skolene. Skolene trenger aktive pedagogiske ledere, ikke enhetsledere som sitter med i alle prosesser på Rådhuset.

6. La kulturskolen i større grad gi sitt tilbud rundt på skolene i SFO-tiden. Barna er der, det avlaster SFO og eldre barn kan få tilbud på skolen etter kl 14. Klasserommene er en ubrukt ressurs i denne tiden.

7. Sats på forebyggende arbeid, særlig blant ungdom. Sosiale og psykiske problemer som er små kan vokse seg store hvis ingen er der og fanger dem opp. Romsligere åpningstider i helsesøstertjenesten, i fritidsklubber og bibliotek, samt bemannet bibliotek og kantine på skolene, er lavterskeltilbud som fanger opp hverdagsproblemer før de blir store problemer.

8. Øk støtten til lokale lag og foreninger innen kultur og idrett – det er småpenger i forhold til hva vi får igjen.

9. Styrk den hjemmebaserte omsorgen slik at eldre og pleietrengende opplever det som et trygt og godt alternativ å bo hjemme.

10. Få på plass et fast samarbeidsorgan for kollektivtilbudet i Frogn. Det er ikke nok å reagere når Ruter allerede har tenkt ferdig om hvor de vil satse og hvor de vil trappe ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**