Ansvarlig økonomi nødvendig

Venstre er dypt bekymret for utviklingen i økonomien i Rogaland fylkeskommune og en stadig økende gjeldsgrad, sier Venstretoppene Helge Solum Larsen og Gro Skartveit. Venstre ber de andre fylkespartiene om å vurdere offentlig-privat samarbeid for å løse skolestriden på Bryne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Finnøy Helge Solum Larsen Gro Skartveit

Foto: Rogaland Venstre

Vedtak gjort i fylkestinget vil gi Rogaland fylkeskommune en gjeldsgrad på 104 prosent i 2014. Hovedårsaken til dette er vedtaket om nytt skolebygg på Bryne som i følge Høyre, Frp og KrF skal lånefinansieres. Konsekvensene av så høy gjeld vil bli dramatiske da kun mindre endringer i rentenivå vil kunne gi store utslag og konsekvenser for fylkeskommunens tjenester til innbyggerne i fylket. -Dette er grunnen til at Venstre har markert motstand og stemt mot det skolebygget, sier Venstres Gro Skartveit.

Venstre har tatt til ordet for at Høyre, Frp og KrF burde vurdere å bruke en OPS-løsning for å gjennomføre vedtaket om skolebygget. Da vil ikke skolebygget gi samme dramatiske konsekvensene for driftsbudsjettet.
-Det ville kunne lette gjeldsgraden for fylkeskommunen og bedre framtidig handlefrihet. Venstre synes det er positivt at to av flertallspartiene, KrF og Frp, uttrykker å være enig i vår bekymring over konsekvensene av det de selv har besluttet, sier Helge Solum Larsen. Venstre presenterte forslaget i Stavanger Aftenblad (papir) allerede 22. august.

Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. I Venstres program tas det høyde for at flertallets vedtak blir stående slik det er utformet. -Vi er derfor nødt til å vurdere hvordan gjeldsgraden kan reduseres slik at vi beholder handlefriheten. Venstre mener at det blant annet er nødvendig å gjennomgå eiendomsmassen for å avklare fylkeskommunens behov og på dette grunnlaget vurdere salg. Fylkeskommunens drift må gjennomgås med tanke på å finne innsparinger gjennom effektivisering. Venstre ønsker å unngå reduksjoner på veibudsjettet og i innholdet i de videregående skolene, sier Solum Larsen og Skartveit.
De slår begge fast: -Venstre ønsker å ha hånden på rattet i styringen av fylkeskommunen. Vi tror våre løsninger er til det beste for innbyggerne i hele fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**