Fra programmet: Bedre kollektivtilbud og fremkommelighet i trafikken

Både Gjerdrum og våre nabokommuner vokser raskt. Dermed blir også et bedre kollektivtilbud, gode kommunikasjoner og bedre fremkommelighet i trafikken et viktigere satsingsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gjerdrum Venstre vil arbeide aktivt for:

Et godt kollektivtilbud: Det må være lett tilgang på et godt tilbud på kollektivtransport som et godt alternativ til å kjøre egen bil. Det må sikres gode parkeringsmuligheter på Ask, for å forenkle overgangen til offentlig kommunikasjon.

Gang- og sykkelveier: Vi vil arbeide for flere og mer gjennomløpende gang- og sykkelveier, spesielt langs fylkesvei 120 og på Kløftaveien.

Tryggere skolevei: Vi ønsker at bussholdeplassene langs traseene for skolebuss skal være trygge. Dette innebærer både fysisk utvidelse av vegen og belysning i vinterhalvåret.

Bedre flyt gjennom Ask: Rundkjøringer der fylkesveg 120 krysser fylkesvegene 428 (Kløftavegen) og fylkesveg 427 (Myragutua) vil gjøre mye for å lette trafikkavviklingen, og vil også bidra til bedre trafikksikkerhet i sentrum.

Jobbe for flere parkeringsplasser for reisende med tog fra Kløfta: Vi vil påvirke til at det blir lettere å finne parkeringsplass for de som vil kjøre til Kløfta og ta tog derfra.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**