Liberal kur mot privat allergi

En av de viktigste grunnene til at Tromsø bør få et borgerlig styre med et sterkt Venstre etter høstens valg er de rødgrønnes allergi mot private initiativ. Tromsø trenger en liberal kur mot sosialistenes allergi for private løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jonas Stein Eilertsen

Foto: Marius A. Hansen

I lørdagens Nordlys kunne man lese om SV-politikeren Annikken Annexstad som dessverre har blitt syk, men som nå valgte private løsninger for å få et godt nok rehabiliterings. Hennes personlige erfaringer hadde gjort at hun nå tenkte helt nytt i forhold til morgendagens velferdssamfunn. Hennes budskap var at det var på tide å slutte å ri kjepphester og at Tromsø kommune ikke vil makte å gi en verdig offentlig omsorg alene.

Dette har vært Venstres linje hele tiden. Vi ønsker ikke privatisering for privatiseringens skyld, men vi ønsker å ta i bruk alle de gode kreftene, offentlige og private, for å gi innbyggerne den velferden de har krav på. Konkurranseutsetting har vist å gi innbyggerne økt valgfrihet, økt kvalitet i tilbudet og flere ganger har kommunene spart penger. Det er også noe merkelig at politikere faktisk mener at voksne mennesker ikke skal få velge sine tjenester selv, bare fordi de er eldre. Jeg tror også at en blanding av offentlige og private aktører vil gjøre alle bedre, og det er noe innbyggerne tjener på.

I vinter fremmet Venstre et forslag på vegne av Venstre, Høyre, Krf og Frp om at Tromsø kommune skulle gå i dialog med Tromsø Private Omsorgstjeneste som hadde tilbudt 13 rehabliteringsplasser til Tromsø kommune. De rødgrønne partiene stemte ned dette forslaget, til tross for at det på dette tidspunktet sto over 50 mennesker i sykehjemskø.

Det er ikke bare innenfor eldreomsorgen at den rødgrønne allergien gjør seg gjeldene. For en ukes tid siden kunne man lese om Bukkespranget barnehage som måtte motvilje i Tromsø kommune for å få kjøpt seg en kommunal tomt for å drive privat barnehage. Etter forslag fra Svenna Nielsen (Ap) har Tromsø kommune vedtak fra økonomplanbehandlingen (sak 136/10) som sier at Barnehagebygging på de kommunale barnehagetomter skal skje i kommunal regi (V, H, Krf og Frp stemte mot). Det er ingen som med hånden på hjertet kan si at barn i private barnehager har et dårligere tilbudt enn i offentlige barnehager. Tvert i mot drives det utrolig mange flott private barnehager i Tromsø kommune. Det er god næringspolitikk og god velferdspolitikk. Det er trist at de rødgrønne partiene ser på private aktører innenfor velferdstjenester som en trussel. For Venstre er frivillige organisasjoner og private bedrifter en ressurs som vi trenger for å gi innbyggerne et bedre tilbud.

Tromsø trenger en liberal kur mot de rødgrønnes allergi for privat intiativ. En stemme på Venstre er en stemme for et bedre velferdstilbud som tar i bruk alle gode krefter til det beste for byens innbyggere.

Jonas Stein Eilertsen, 1.kandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**