Næringsvisjon for Horten — utvikling gjennom samarbeid

Et fremtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv skaper jobber, økonomisk vekst og verdier for lokalsamfunnet og gir livsgrunnlag for leverandører og servicenæringer. Men like viktig, det fører til at kompetente og spennende mennesker bosetter seg i Horten og bidrar til kommunale skatteinntekter, gir Horten et positivt og suksessfullt omdømme som igjen fører til en positiv stemning i befolkningen — vi blir stolte av Horten. Kommunen og næringslivet må sammen løfte blikket og målrettet og tålmodig jobbe for å realisere en slik visjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Bruun-Lie

Foto: ukjent

Den nære og gode dialog mellom kommune og bedrifter mangler i Horten. Politikerne må besøke bedriftene på deres hjemmebane — bygge kunnskap og tillit! En gjensidig forståelse for de utfordringer kommune og næringsliv står overfor styrker fellesskapet. Det er ikke veldig vanskelig, men det krever vilje, prioritering og interesse — resultater jobbes frem over tid. Man må først stikke fingeren i jorden; bli enige om utfordringene. Så kommer utvikling av en næringsvisjon, terminsatte mål og gjennomføring av godt forankrede tiltak. Det krever kreativitet og fast gjennomføringsvilje.
Bedrifter skal også tilpasse seg til lokalsamfunnets behov. En dialog vil føre til at næringslivet bedre vil forstå de utfordringer kommunen står overfor med hensyn byutvikling, infrastruktur, skole, omsorg, osv. Det vil resultere i samhandling og spleiselag av ulike tiltak.
Ulstein kommune, et kystsamfunn langt fra de store befolkningskonsentrasjoner har en enorm vekstkraft. Gunvor Ulstein som leder hjørnestensbedriften Ulsteingruppen, sier at kommunens samarbeid med næringslivet har vært svært viktig. Der møter kommunestyret bedriftene i forkant av kommunestyremøtene! Kommunen får fokus på behovet for gode boliger til bedriftenes ansatte. Kultur anses som viktig virkemiddel. Til etterfølgelse for Horten.
Næringssituasjonen en annen hos oss. Horten er i en Oslofjordregion i sterk utvikling. Horten har et flott og fremtidsrettet næringsliv og en moderne høgskole som vil bidra til bedriftsetableringer. Det er bred enighet om at skal næringsmiljøet få tilstrekkelig, løft må et par store bedrifter med relevant kompetanse etablere seg der — norske eller utenlandske. Det fremragende fagmiljøet vil interessere slike bedrifter. Næringsliv, skole og kommune må gå sammen om markedsføring av denne etableringsmuligheten. Midler burde ikke være vanskelig å reise.
Våre nøkkelbedrifter er i internasjonal konkurranse – de er i Norge til tross for et høyt kostnadsnivå. Vi må ikke ta bedriftene for gitt. En utfordring for bedriftene er tilgang på kompetanse. Konkurransen om unge og godt utdannete mennesker er stor. Enhver kommune ønsker seg disse innbyggere. Et problem for Horten er altfor få ser kvalitetene ved å bo her.
Skal Horten konkurrere må vi tilby gode skoler og barnehager, tilpassete boligmuligheter, et tiltrekkende bymiljø og, ikke minst, ha et godt omdømme. Vårt omdømmeproblem må tas alvorlig. Sett i gang markedsføringen nå.
Horten må selv ta tak i sin egen fremtid. Venstre vil ha et nært forhold til næringslivet. Fremtiden kan skapes i samarbeid — hvis vi vil da. Venstre vil.

Per Bruun-Lie
Listekandidat Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**