NAV trenger langdag!

I dagens Fædrelandsvennen foreslår Venstres bystyrekandidat, Eva Kvelland, at kommunen går i dialog med NAV for å få på plass langdag én dag i uken. I dag har NAV åpningstider fra 9 til 15. – En langdag vil gjøre publikumstjenestene mer tilgjengelige for dem med “vanlige” arbeidstider, sier Kvelland, som også viser til at handelsnæringen og andre offentlige kontorer har gjort det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eva Kvelland mars 2011

Handelsnæringen har for lengst tatt konsekvensene av behovet for å være tilgjengelig når folk vil handle. Derfor har de åpningstider ut over offentlig sektors kjernetid, og i de aller fleste kommunene har de også én langdag i uken. Nå er det på tide at også publikumstjenestene i offentlig sektor legger til rette for økt tilgjengelighet. NAV er et viktig eksempel på en tjeneste som bør være tilgjengelig — også etter kl. 15.00.

I dag har publikumsmottaket til NAV i Kristiansand åpningstider fra 9.00(10.00) — 15.00, med en noe lenger telefontid. Ikke alle som har behov for å besøke NAV er uten arbeid eller hjemmeværende. Åpningstidene i dag gjør at det for de aller fleste i fullt arbeid – ikke er mulig å gå på NAV før eller etter arbeidstid.

Det offentlige har et ansvar for å legge til rette for et best mulig tilgjengelig tjenestetilbud. Selv om flere og flere tjenester tilbys via internett og elektroniske skjemaer og søknader, finnes det fremdeles en rekke tjenester der innbyggerne møter offentlige ansatte ansikt til ansikt. Slike publikumstjenester er viktige, og en viktig faktor for å bidra til at de skal være mest mulig tilgjengelig, er gode åpningstider. Når handelsnæringen klarer det, så må vi også kunne klare det i det offentlige. NAV er et stort og viktig offentlig kontor med publikumstjenester, og et godt sted å starte.

– Vi har fått et flott bygg i sentrum, der både NAV og andre offentlige tjenester er samlet. Nå må det også åpnes opp for publikum, sier Venstres Eva Kvelland.

Venstre vil ta initiativ til at kommunen går i dialog med NAV for å se på muligheten til å få på plass en langdag. Dette handler om å på en enkel måte sikre bedre tilgjengelighet og bedre service fra det offentlige! Det er brukerne av tjenestene som må stå i fokus. Det er det som er å sette folk først — ikke systemer.

Forslaget finner du også i Kristiansand Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**