Orkdal sjukehus – atter nedskjæringer

Vi vet at det jobbes med framtida for Orkdal sjukehus. En større utredning er satt i gang med frist til november i år. Der skal både fødeavdeling og akuttmottak for kirurgi avklares.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er vel ingen hemmelighet at ledelsen ved St.Olav helst ser at disse funksjonene blir lagt ned ved OSS. Ordføreren i Orkdal er med i dette arbeidet, men det er visstnok ikke truffet noen endelige valg ennå. Dette blir en tøff kamp for oss som ønsker å slåss for OSS. men den kampen er vi villige til å ta.
Så har styret for Helse Midt-Norge vedtatt å overta all ambulansedrift i Midt-Norge.
Vedtaket ble fremmet av Olav Huseby(Ap) og ble vedtatt med knapt flertall. Man tok seg heller ikke tid til å gjøre en konsekvensutredning. Fagfolk innen Helse Midt-Norge stiller store spørsmålstegn om denne omgjøringen er en fordel både faglig og økonomisk.

Dette vedtaket medfører nye nedskjæringer ved sjukehusdriften i vår region og vil også ramme OSS temmelig hardt.
Dette kan vi enda gjøre noe med. De rødgrønne sine representanter i styret kan omgjøre dette og ta seg bedre tid.
Overlege Sven Erik Gisvold ved St. Olav sier i Adresseavisen i to kronikker at dagens system fungerer godt. Jeg skjønner at det ligger mye ideologi dette, men det må da gå an å utrede konsekvensene før en setter i verk slike tiltak.
Mitt spørsmål til Olav Huseby og Arbeiderpartiet blir da:
Er du/dere villige til å gå en ny runde om ambulansetjenesten slik at dette ikke skal påføre oss ekstra store utgifter som må tas inn på annen drift?

Arne Grønset

Foto: KS

Arne Grønset
1.kandidat for
Orkdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**