Utfordringer og muligheter for nye Inderøy

Av Jonny Melting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Snart er tiden omme for kommunene med nummer 1723 (Mosvik) og 1729 (Inderøy). Fra 1. januar 2012 erstattes disse av 1756 Inderøy.

Etter å ha fulgt sammenslåingsprosessen tett så synes jeg den har gått rimelig smertefritt. Både fra Inderøy og Mosvik høres optimistiske røster. Kommunesammenslåingen har stor betydning for den kommunale virksomhet, men også for nærings- og foreningsliv. For den kommunale virksomheten har det vært mye snakk om økonomi. I og med at det tar tid for å få full økonomisk effekt av sammenslåingen får kommunene tilskudd som om de fortsatt hadde vært 2 kommuner i 15 år. Noe av dette blir imidlertid spart inn fra dag 1, blant annet at vi bare vil ha 1 rådmann og 1 ordfører. Det kan bli fristende å bruke disse innsparte midlene i drift av kommunen for å innfri valgløfter, men å la seg falle for den fristelsen tror jeg vil gi en real økonomisk bakrus når tilskudd fra staten trappes ned. Mosvik vil sannsynligvis også ha med seg et underskudd fra sitt regnskap når de trer inn i nykommunen, og det må dekkes inn først før en begynner å bruke innsparte midler til andre ting. Jeg mener at de innsparinger som oppnås som følge av sammenslåingen bør brukes til:
– Næringsutvikling for å bedre sysselsettingen og befolkningsutviklingen på sikt.
– Betale ned gjeld for å stå bedre rustet når tilskudd fra staten trappes ned.
– Utvikling av gode boområder, både sentralt i kommunen og i grendene, for å gjøre kommunene attraktiv som bokommune.

For nærings- og lag/foreningsliv har samarbeidet skutt fart allerede i sammenslåingsprosessen. Kommunene har nok mye å lære av hverandre, og jeg tror litt ulikt næringsliv og naturgitte forutsetninger i de 2 kommunene vil kunne utfylle hverandre godt. Også lag og foreninger har visst at de kan oppnå fordeler med sammenslåingen. Både idrettslag, 4H og flere til har hatt samarbeid om arrangement i året som har godt, noe som jeg tror har styrket kvaliteten på arrangementene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**