Venstre om svømmehalltilbudet i Orkdal

OIF Svømmeavd tar i et innlegg i ST 24. august, opp den svært lite tilfredsstillende situasjonen i garderobene på Orkanger barneskole. Orkdal Venstre har programfestet at vi vil ha ny svømmehall på Orkanger som kommunens neste store idrettsinvestering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Svømming

Foto: LK

Svømming og vannaktiviteter er meget viktig helseforebyggende aktiviteter som alle kan være med på uansett alder og form, og Orkdal trenger et bedre tilbud. Terapibasseng med Orkdal sjukehus er dessverre ikke er åpen for alle, og på Grøtte skole ble bassenget etter rehabiliteringen noe dypere enn før og er dermed dårlig egnet til svømmeopplæring for de yngste barna. På Orkanger er garderobene i skrøpelig forfatning. Her bør det settes inn strakstiltak for og bedre forholdene både med kalde garderober, fuktskader og annet. Det at ting ser skikkelig ut og ikke forfallent er en viktig trivselsfaktor som gjør at folk heller vil bruke det anlegget vi har i dag enn å sitte hjemme i påvente av en nytt, større og bedre anlegg i idrettsparken.

Lone Kvålsvoll 2. kandidat Orkdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**