Verdiskapning og næringsliv, stem VENSTRE

Valg 2011, det gir oss muligheter og utfordringer som vil ha betydning for vår hverdag.
Bruk stemmeretten, det er din mulighet til å påvirke demokratiet, som vi må ta vare på.
Les avisinnlegg av Venstres 3.kandidat Kjell Peder Netland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommunen vår har mange utfordringer, men den har kommet ett nødvendig skritt videre, nemlig snudd minus til pluss i regnskapet i inneværende periode, takk til politikere og administrasjon. Det var ingen lett hovedoppgave som startet i 2007 og utgangspunktet for å bli populær som folkevalgt er ikke den beste når en må tilpasse/redusere tilbud for å beholde styringen av kommunen selv.
Ønsker du at Reidar Gausdal skal fortsette sitt engasjement som ordfører, da stemmer du Venstre fordi det er IKKE direktevalg på ordfører denne gang.
For å sikre videre utvikling av kommunen så må vi foreta nye investeringer og de må gjøres i det å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og bosetting i HELE kommunen.
Kommunen må engasjere seg for å øke og sikre aktiviteten til industri, handel og primærnæringene.
Det er her verdiene skapes og som setter kommunen i stand til å fordele tilbake til fellesskapet.
Venstre vil aktivt gå inn for blant annet.
Ta hensyn til primærnæringene i kommunens ytterområder, turisme har potensiale.
Kommunen må til enhver har byggeklare næringstomter
Støtte utbygging av småkraftverk
Tilrettelegge for planer om aktive og populære boligfelt både i sentrum og distriktene.
Fokus på menneskeverdet.
Til fylkestinget har vi toppkandidaten, Anne Magrete Larsen, fra Flekkefjord

Lykke til med valget.

Kjell Peder Nedland
3.plass på lista

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**