Viktig å legge til rette for et aktivt friluftsliv (Leserinnlegg)

Skrevet av Brit Larssen Kvassheim. Hun står på 5. plass på Rogland Venstre sin liste til fylkesvalget og 2.plass på Eigersund Venstre sin liste til kommunevalget. Brit er også leder av Eigersund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

barn og natur

Foto: i.u.

Denne uken markeres Friluftslivets uke med en rekke arrangement i Dalane. Det er et imponerende program Dalane Friluftsråd har lagt opp for å vise det mangfoldet av muligheter som finnes i regionen.

Det siste tiåret har det skjedd svært mye positivt som har bidratt til å legge bedre til rette for friluftslivet i de fire Dalane-kommunene. Områder er sikret for allmennheten, stier er merket og ryddet og det er laget en rekke arrangement for å få flere til å bruke naturen.

For Venstre er det en viktig politisk oppgave å legge til rette for et aktivt friluftsliv for alle som ønsker det. Det har vi gjort ved å bidra til at lokale krefter har fått hånd om Viberodden fyr og området og bygninger ved Eigerøy fyr. Det var også Venstre som fikk utvidelsen av lysløypa i Vannbassengan med i et budsjettforlik. Gjennom budsjettsamarbeidet fikk vi også midler til opprydning i Varberg.

Nå må vi fortsette det positive arbeidet. Venstre vil arbeide for at lysløypa i Vannbassengan utvides med ei sløyfe via Sandtjødne til Første Vannbasseng. Vi ønsker også lys langs veien til toppen av Varberg. Det er viktig å legge til rette for helårsbruk av de flotte sentrumsnære turområdene vi har. Vi vil også arbeide for at det settes av et område til trening og lufting av hunder.

Venstres ordførerkandidat Tor-Inge Rake har vært den politikeren i Eigersund som gang på gang har påpekt verdien av at det biologiske mangfoldet tas vare på. Han har blant annet ivret for å sikre et område på Slettebø til den truede vipebestanden og for at gyteplassen for kysttorsk ved Langholmen ikke ødelegges.

For Venstre er det å ta vare på det biologiske mangfoldet og å legge til rette for et mangfoldig friluftsliv to sider av samme sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**