Kjære Venstrevelger!

I Skien Venstre har vi hatt en langspurt fram til dette viktige lokalvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Atle Rui

Foto: Atle Rui

I 4 år har vi møtt trofast mann og kvinnesterkt på gruppemøtene hver mandag. Vi er mange som har fulgt politisk arbeid og politiske utvalg og råd tett i denne perioden. Det har til tider vært høy temperatur og frisk meningsutveksling på gruppemøtene, slik det skal være når man tar mål av seg til å være med å styre byene

Dette valget stiller Skien Venstre liste med 61 navn; men ikke nok med det — det er sterke navn, engasjerte folk og vi kan trygt si at 1/3 av listekandidatene virkelig ønsker seg inn i bystyret. For Skien Venstre er dette engasjementsrekord! Det er en iver og driv som "gamle" Venstrefolk knapt kan huske maken til.

Skien Venstre har opplevd medlemsvekst, 20 % økning i medlemsmassen siste 60 dager!

Vi mener selv at ingen partier i Skien kan vise til mer informativ og brukervennlig hjemmeside enn hva vi kan. Også her skyldes det den gode blandingen av ildsjeler og kompetanse. Les om oss på www.venstre.no/telemark/skien

Skien Venstre har blitt utfordret og inspirert av en stadig voksende og meget engasjert Unge Venstre gruppe; de har drevet Unge Venstre fram til å bli en ungdomsorganisasjon som er aktiv, står opp for verdier og som har mål og mening med sitt engasjement

Det blåser en Venstrevind!

Vi vet det er avgjørende at vår medvind holder helt fram til valgdagen. Nå ber vi om din tillit – vi trenger din stemme! Vi lover å vise oss tilliten verdig!

Godt valg!
Atle Rui, leder Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**