Lavkostløfter fra Larvik Venstre

Noen valgløfter koster mindre enn andre — dels fordi det handler mer om holdninger og atferd enn formelle vedtak, dels fordi noen vedtak ikke koster noe (jfr det å stemme nei), dels fordi private aktører selv bidrar i gjennomføringen av løftene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tore Fjeldskår Olsok 290707

Foto: Privat

I en kommune med stram økonomi (jfr Larvik) er det kanskje lavkostløftene som utgjør forskjellen mellom partiene. Larvik Venstre har flere slike løfter og vil for eksempel arbeide for at:
Larvik skal være en miljøvennlig kommune = en kommune der bærekraftig natur- og klimapolitikk samt restriktiv plan- og arealpolitikk vektlegges
Larvik skal være en inkluderende kommune = en kommune der personer, bedrifter og organisasjoner blir møtt med positivitet, toleranse og respekt
Larvik skal være en innsynsvennlig kommune = en kommune der åpenhet omring politiske prosesser, relasjoner og dokumenter vektlegges

Tore Fjeldskår
Listekandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**