Litt av et lag, som er der for deg og dine!

25 godt kvalifiserte og motiverte kvinner og menn med stor bredde i alder, kompetanse, bosted og yrkeserfaring stiller som listekandidater for Risør Venstre ved kommunevalget. Dag Jørgen Hveem er ordførerkandi for Venstre i Risør og 3. kandidat til Fylkestinget for Aust-Agder Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Risør trenger Venstre, og Venstre trenger DIN stemme, også ved Fylkestingsvalget. Godt Valg!

 Vi stiller som dine ombudskvinner og ombudsmenn - bruk Venstres stemmeseddel ved kommune- og fylkestingsvalg!

Vi stiller som dine ombudskvinner og ombudsmenn – bruk Venstres stemmeseddel ved kommune- og fylkestingsvalg!
Foto: Risør Venstre/Runar Nes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**