Rute 10 – Ringbussruta

Venstre vil arbeide for at busstilbudet blir bedre og billigere og at det etableres ringbusser i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi ønsker ringbuss i Tønsberg, slik at det blir mulig for alle å bevege seg i sentrum uten å bruke egen bil. Kollektivtilbudet i Tønsberg må bli bedre, for mennesker og miljøet sin skyld.

Vi må tilgjengeliggjøre byen vår på en miljøvennelig måte. Spesielt for de som ikke er så raske til beins, og vinterstid – kan det være utfordrende å ta seg fra A til B i byen. Venstre mener Ringbuss er en av løsningene på dette.

Hva mener Venstre med “Ringbuss”
– Ringbussen kjører i sløyfe rundt i byen, og innom nærliggende steder som for eksempel Kilen.
– Ringbuss binder nedre og øvre bydel sammen.
– Ringbussen går ofte, helst hvert 10. Minutt
– Ringbussen koster en symbolsk sum, gjerne kr 10,-
– Ringbussen stopper hvor som helst på ruta
– Er en mindre buss, lett og komme på og av

Og vi kan godt kalle den rute 10

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**