Samarbeidet som ga resultater

Skolen er fremtiden
Derfor har også skolen stått i sentrum for vår politikk i denne perioden: Skolen er den viktigste sosiale og faglige arenaen for barn og unge. Denne investeringen er uvurderlig, og derfor har vi styrket skolene våre både med hensyn til bygg og anlegg, utstyr og pedagogisk kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Samarbeid har gitt gode resultat, sier varaoprdføer og 5. kandidat for Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Samarbeid har gitt gode resultat, sier varaoprdføer og 5. kandidat for Risør Venstre Jan Einar Henriksen
Foto: Runar Nes

Samarbeidet som ga resultater

Risør har mange uløste oppgaver, og jeg er den første til å innrømme at vi gjerne skulle sett at kommunen hadde større muskler til å stimulere offentlig og privat virksomhet, frivillige organisasjoner, lag og foreninger. Ja, alle gode tiltak og ideer! Virkeligheten er en annen, dessverre. Ressursene er knappe. Derfor er politikk i første rekke å prioritere. Risør må prioritere knallhardt.

På tross av dette er Venstre stolt av det vi og våre allierte i bystyret har fått til i denne perioden. Og ikke minst: Vår gjennomføringsevne. Vi beslutter, og iverksetter tiltakene med energi og punktlighet. Listen over små og store tiltak er lang, og du kan gjerne ta en titt på den: Gå til risor.www.venstre.no.

Vi har åpnet dørene
En viktig «reform» har vært å gjøre terskelen inn til politikere og beslutninger så lav som mulig. Derfor overfører vi nå politiske møter via Internett, for eksempel. Det er slik Venstre ønsker at lokaldemokratiet skal fungere: Alle skal bli sett og hørt, og behandlet med den største respekt. Åpenhet og dialog på tvers av politikk, næringsliv, frivillighet og resten av det sivile samfunnet, er nøkkelen til å øke verdiskapingen, for deretter å kunne ha mer å fordele til dem som trenger det aller mest.

De stemmeløses stemme
For Venstre er har det i denne perioden vært viktig å prioritere dem som har det aller vanskeligst, og de som av gode grunner har vanskelig for å fremme sine behov: Barn som trenger menneskelig støtte og omsorg, barn og familier som trenger økonomisk hjelp for å makte hverdagen og de skolebarna som trenger ekstra oppfølging.

Tiltakene som er iverksatt og gjennomført for å hjelpe vanskeligstilte barn, er etter min mening den viktigste, politiske satsingen i denne perioden. Makter vi ikke å hjelpe dem som trenger det aller mest — de stemmeløse — har vi mislykkes som politikere.

Skolen er fremtiden
Derfor har også skolen stått i sentrum for vår politikk i denne perioden: Skolen er den viktigste sosiale og faglige arenaen for barn og unge. Denne investeringen er uvurderlig, og derfor har vi styrket skolene våre både med hensyn til bygg og anlegg, utstyr og pedagogisk kompetanse.

Spare og stimulere

En del av de bevilgningene vi har gjort, mener vi er svært viktige for å kunne redusere kostnader på sikt: Fra ENØK-tiltak til ulike tiltak for å få ned sykefraværet. Dette handler også om menneskers arbeidshverdag. Makter vi å skape en arbeidssituasjon som er stimulerende og faglig utviklende, skaper vi medarbeidere som unngår slitasje, mentalt og fysisk. Slike investeringer — både i tilrettelegging, kunnskap og kompetanse, må også prioriteres framover. En god arbeidshverdag for alle våre dyktige medarbeidere i kommunen, er den største suksessfaktoren vår.

Fra nei og tja til ja
Venstre og våre allierte har hatt stort fokus på å tilrettelegge for utvikling og vekst. Det betyr at vi må utvikle en effektiv og profesjonell saksbehandling som ivaretar for eksempel utbyggeres behov for fremdrift. Derfor har vi i denne perioden snudd en rekke nei-vedtak til ja. Det betyr ikke at vi ønsker en naiv behandling av saker som har stor verdi og betydning for allmennheten, men vi mener det er store rom for en åpnere og mer positiv behandling av prosjekter som kan stimulere etablert og ny næringsvirksomhet.

Gjennomføringskraft
Vi beslutter, men vi må også gjennomføre det vi har vedtatt. Tydelige prioriteringer og gjennomføringskraft er derfor nøkkelord. Jeg vil også mene at gjennomføringskraften vår i denne perioden har vært betydelig bedre enn tidligere. Og vi skal fortsette å utvikle gjennomføringsevnen, tempo og god styring. Det er god økonomiforvaltning.

For oss i Venstre handler det om å bruke både hodet og hjertet når vi skal styre og ta beslutninger: Klare tanker, gode ideer, tydelige prioriteringer, punktlig gjennomføring, engasjement, åpenhet og varme.

Godt valg!

Jan Einar Henriksen, varaordfører og 5. kandidat for Venstre i Risør

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**