Verdighet og prioritet i eldreomsorgen

Ap-kandidatene Nina Høst og Torhild Gregersen hevder i Aust Agder Blad at jeg i ordførerdebatten på Brygga sa at “Risør ikke kunne ta imot flere lærlinger fordi det ville bli for mye arbeid for administrasjonen”. Deres gjengivelse er ufullstendig skriver Dag Jørgen Hveem i dette innlegget og legger til. Fra avisas reportasje fra samme debatt er jeg sitert riktig :

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen om verdighet og troverdighet i eldreomsorgen

Dag Jørgen om verdighet og troverdighet i eldreomsorgen
Foto: Jan Einar Henriksen

Fra avisas reportasje fra samme debatt er jeg sitert riktig :

“Venstre vil isolert sett gjerne ha tilbud om både høyere stillingsbrøker og flere lærlinger. Poenget er at det må prioriteres. Og det vi nå vil prioritere er den ordinære bemanningen i omsorgssektoren og skole. Det jeg kan love er at vi sammen med rådmannen skal snu alle steiner for å få til dette".

Nina og Torhild tar feil når de påstår at lærlinger vil spare kommunen for vikarutgifter. Lærlinger er en viktig investering for fremtidig rekruttering. Men på kort sikt krever dette ressurser til forsvarlig veiledning.

Det er en tid for alt. Nå er det tid for å opprettholde eksisterende stillinger og skjerme omsorgssektoren fra rådmannens varslede budsjettkutt på 1,5-2 millioner kroner. Dette har med anstendighet og verdighet i eldreomsorgen å gjøre.

Hvis vi kjører de ansatte på felgen, hvordan kan vi da forvente at de skal ta godt vare på våre syke og gamle? De ansatte gjør en kjempejobb i dag — noe Venstre vil legge til rette for at de kan gjøre også fremover.

Dag Jørgen Hveem
Ordførerkandidat for Venstre i Risør og 3. kandidat for Aust-Agder Venstre til Fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**