Byutvikling – Hva vil vi med Tønsberg?

Drammen har klart det. Gjennom helhetlige utviklingsplaner og sterk lokal
forankring og engasjement er Drammen blitt en pulserende perle langs
Drammenselva.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tønsberg er Norges eldste by. Ennå er mye ugjort for at byen vår skal bli
en grønnere og mer spennende by. Sentrum må bli mer enn et stort kjøpesenter
og en relativ tomhet ellers. Hvem har ikke spasert gjennom byen en søndag
eller hvilken som helst ettermiddag og merket seg hvor forlatt byen er? Hvor
mange kafeer holder åpent? Kan jeg låne bøker på biblioteket? Skjer det noe
på torvet eller i en av parkene?

Vi vil ha et levende bysentrum. La alle gode krefter komme sammen for å
skape en helhetlig utviklingsplan for Tønsberg. I fellesskap kan
innbyggerne, kommunen, politikere, næringsliv, kulturliv og frivillige
organisasjoner være med på å forme byutviklingen fremover, En felles
tankesmie hvor vi lager store planer for fremtiden, uten å miste Tønsbergs
egenart og historie av syne. Eksperter på byutvikling skal selvsagt være med
på i en slik tankesmie. De kan blant annet bidra med å gi oss kunnskap om
moderne byutvikling – på innbyggernes premisser.

La oss få slutt på tilfeldigheten som råder når nye bygg og ny virksomhet
skal reises i Tønsberg. La oss skape en bykjerne med miljø og trivsel, med
mange møteplasser for folk. Om fremtiden skal skapes, og ikke bare skje, må
vi delta i utformingen.

Knut Walbækken
5. Kandidat Tønsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**