Godt å bo i Eigersund (Leserinnlegg)

Skrevet av Tone Byberg, styremedlem i Eigersund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eigersund kommune

Foto: Eigersund kommune

Eigersund er en kommune med mangfold. Alt fra kyst og havn til gårdsbruk og fjell. Vi har mye i Eigersund som vi kan være stolte av. Byen yrer av liv igjennom alle fesivalene på sommeren, høsten og julebyen. Dette viser igjen i handlemønsteret. Det er idag færre eigersundere som reiser `nordover`for å handle nå enn kun for et år siden. Etter at Eikunda ble utvidet har handelslekkasjen blitt redusert. Nå handles det mer enn før i Egersund

Dette viser at folk i Eigersund tilbringer mer tid i sin hjemmekommune. Det viser også godt igjen at byen i løpet av året hjar mange besøkende. Hele sommeren har vi turister som legger igjen tid og penger i kommunen vår. Dette kommer hele handelstanden, restaurantene, campingplassene og gjestehavnen tilgode.

Den verdien i jobben som Visit Dalane gjør er vanskelig å måle i kroner. Men det er ingen tvil om at turistene i Eigersund gir flere arbeidsplasser. Derfor er det av stor verdi at Visit Dalane får forutsigbare rammevilkår til å opprettholde driften også de kommende årene.

Venstre vil at Eigersund havn skal bli den reneste havnen i Norge. Det skal være nulltoleranse for utslipp. For å få til dette må vi få målinger på vannkvaliteten som blir tatt gjennom hele året. Ved avvik på målinger må dette følges opp. Dette vil også bli lagt merke til av turister, så vel som det vil glede Eigersunds egen befolkning. Dette ønsket vårt viser at vil Venstre ta ansvar ogvi er beredt ti ldet. En stemme til Venstre er en stemme for å ta vare på det aktive næringslivet vi har i kommunen og en stemme for de som mener at en bærekraftig utvikling er næringsvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**