Hvorfor velge Venstre

Vårt slagord “Drømmen om Horten” handler om at vi sammen skal skape en åpen, vakker levende by vi kan være stolte av. Vi vil jobbe for å få på plass en visjon om hvordan vi vil at byen skal være.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Eddy Robertsen2

I fire år har vi i enhver anledning pratet om at det er på tide at vi i Horten kommune løfter blikket og tenker 20-30 år fram i tid når vi skal legge planer. Vi har konsekvent vært skeptiske til planer som smaker av hastverk og gjettverk, og gått i mot når vedtak som vi mener vil skade kommunen på sikt har blitt klubbet igjennom. Dette vil vi gjøre så lenge vi har en stemme, og er grunnen til at vi går så sterkt i mot jernbanestasjon på Bakkenteigen. En "Drammensbro" tvers over Borreskåla vil stå der om hundre år også!

Vi har et liberalt verdigrunnlag og et liberalt politisk syn. Urettferdighet og ufrihet skal og må bekjempes overalt og alltid. Derfor er det helt sentralt at kommunen står på de svakes side. Friheten til de som ikke klarer å tale egen sak, eller de som av en eller annen grunn ikke passer inn i samfunnet slik vi gjerne skulle ønske, er minst like viktig som friheten til de gode skattebetalerne. Lavterskeltilbud som kulturhuset 37, Natursenteret, nærmiljøanlegg, omsorg for de svakeste, og offentlige uterom og parker må ikke legges ned eller tvinges inn under andre aktørers interesser. Dette vil selvfølgelig forringe disse som lavterskeltilbud.

Friheten til dine barn og barnebarn ligger også i balanseskåla. Venstre er det eneste partiet som har en helhetlig, konkret, detaljert og gjennomførbar miljøpolitikk også lokalt her i Horten. Vi vil verne Oslofjorden, innføre CO2-regnskap, redusere kommunens CO2-utslipp og i det hele tatt ta ansvar der vi kan, når rikspolitikerne svikter.

Venstre har den mest helhetlige og visjonære næringspolitikken for Horten. Vi står for en næringspolitikk som i langt større grad enn de andre partiene i kommunen, står i samarbeidets og samtalens tegn. En gjensidig forståelse for de utfordringer kommune og næringsliv står overfor styrker fellesskapet. Det er ikke veldig vanskelig, men det krever vilje, prioritering og interesse — resultater jobbes frem over tid.

Det er ikke sånn at det bare er i én av de politiske leirene all visdom i denne verden er samlet. Nils Henning har ikke alltid feil, og ikke noen av Børrene heller. Derfor er Venstre som et stødig sentrumsparti så viktig for kommunen vår. Vi vil ha en endring i hvordan Horten har vært styrt siden åttitallet, både under Høyre- og Arbeiderpartidominans. Vi vil at politikken som føres er framsynt, klar, åpen og lydhør og bygd på en solid økonomisk grunnmur som ikke smuldrer bort fordi man ikke klarer å sette tæring etter næring.

Det aller viktigste for oss i den kommende perioden, uansett kommunestyresammensetning, er å jobbe for våre saker. Venstre er et borgerlig parti trygt plassert i sentrum av norsk politikk. Så, dersom du er sympatisør eller svoren sosialliberal, om du ønsker en endring i kommunen, men er redd for et blå-blått eller rødt-rødt styre: stem Venstre!

Eddy Robertsen
Ordførerkandidat
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**