Litt ideologi i valgkampen

Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssmfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Flagg

Foto: H. Bast

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en stor tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Heldigvis lever vi ulike liv. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssmfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde alle, overalt. Vi ønsker et samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**