Mangfold i barnehagene

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto:Stock photo © yollopuki"

Brønnøy Venstre mener det bør være rom for ulike typer barnehager i kommunen, og tror et slikt mangfold er positivt for alle. Private og offentlige barnehager bør få samme vilkår, og følges opp ut fra samme krav. Det som teller er at barna våre får en god hverdag med både omsorg, trygghet og utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Brønnøy Venstre har engasjert seg for de private barnehagene, som vi mener er ufortjent omdiskuterte. Jeg føler at jeg er brukbart kjent med barnehagene i kommunen, både gjennom egne barn og fra jobbsammenheng. Generelt har jeg et veldig positivt inntrykk av arbeidet som skjer i sektoren, men det er ingenting som tyder på at de private henger etter, kanskje snarere tvert imot. Flere av de private barnehagene er preget av at det står ressurspersoner bak, som har et sterkt engasjement og en pedagogisk visjon. Dyktige og innsatsvillige enkeltpersoner er et godt utgangspunkt for alle slags virksomheter, og kanskje kan privat organisering gjøre at slike personer i større grad får handlingsrom?

Enkelte partier vil kjempe imot private barnehager, og barnehager som er organisert i større grupper virker særlig problematiske. Da vår partileder Trine Skei Grande besøkte Brønnøy hadde vi lagt inn et besøk på Kløvermarka barnehage, som er et eksempel på en barnehage som er organisert på denne måten. Vi møtte en velorganisert, ambisiøs og spennende barnehage, med idealistiske ansatte som har mange tanker om hvordan man tar vare på og stimulerer små barn. Både private og offentlige barnehager bør følges opp og kvalitetssikres. Men fokus må være på tilbudet, og ikke på trange prinsipper for hva slags organisasjon som skal ligge bak. Det er også naturlig at et privat selskap som gjør tunge investeringer må ha et utbytte og et overskudd. Kommunale investeringer har også konsekvenser, både økonomisk og organisatorisk.

Brønnøy Venstre mener det bør være rom for ulike typer barnehager i kommunen, og tror et slikt mangfold er positivt for alle. Private og offentlige barnehager bør få samme vilkår, og følges opp ut fra samme krav. Det som teller er at barna våre får en god hverdag med både omsorg, trygghet og utfordringer.

Thomas Bjørkan
Leder
Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**