Næringskommunen Kristiansund

– Fokus på nyetablering, og ikke minst etablering av bærekraftige virksomheter er svært viktig. For å lykkes må kommunen vår ha en offensiv, differensiert strategi. Det skriver Øystein G. Sandvik i et leserbrev i TK 8.september. Han er listekandidat for Kristiansund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele leserbrevet:

Næringskommunen Kristiansund

Øystein Sandvik

Foto: nn

En nylig offentliggjort rapport av NHO viser at Kristiansund ligger brukbart an i antall nyregistrerte foretak. Tallene for nettotilveksten, altså tilgang minus avgang, er imidlertid langt svakere.

Fokus på nyetablering, og ikke minst etablering av bærekraftige virksomheter er derfor svært viktig. For å lykkes må kommunen vår ha en offensiv, differensiert strategi. Her er det ingenting som kommer flytende til oss på ei fjøl. Vi er nødt til å bli bedre på næringsetablering og —utvikling, og vi er nødt til å tenke langsiktig.

Og heldigvis har vi noen gode redskaper der allerede: Ungt Entreprenørskap, Hopp.id og Bølgen Næringshage bidrar på ulike måter til nettopp til det langsiktige arbeidet. Disse aktørene er viktige.

Venstre støtter opp om det arbeid som gjøres her, og vil også de neste 4 årene ha fokus på at et bredt sammensatt og robust næringsliv skal være en av bærebjelkene i kommunen vår.

Øystein Gujord Sandvik, listekandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**