Ny Gjerdrum barneskole

Venstre går i sitt program inn for å starte prosessen som skal gi oss ny barneskole på Ask. Dette er et viktig steg på vegen mot Landsbyen Ask – som vi har vært den sterkeste pådriveren for helt siden vi kom inn i lokalpolitikken i Gjerdrum for fire år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi mener imidlertid også at kommunen må ha kontroll på egen økonomi før vi kan ta en slik stor investering – derfor mener vi at bygging kan starte i 2016/17. Folkemøtet 6. september viste også at alle partier, med unntak av SV, var enige med oss i at bygging av ny skole i kommende kommunestyreperiode er urealistisk.

Gjerdrum Venstre er trygge på at vår vei:
• kontroll på økonomien
• forbedring av overskuddet
• ny skole
er den som raskest bringer oss til målet.

Gjerdrum Venstre vil jobbe for ny skole

Gjerdrum Venstre vil jobbe for ny skole

Les også vårt leserinnlegg i Romerikes Blad fra 26. august!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**